Překladatelské a tlumočnické studio
World Linguae
Laury Iovanny

Praha

Pražský hrad a Katedrál Svatého Vita

Praha

Katedrál Svatého Vita

Praha

Staroměstské náměstí

Praha

Karlův most a Pražský hrad

Praha

Pražské mosty přes Vltavu

Praha

Malostranská mostecká věž Karlova mostu

Praha

Václavské náměstí

Praha

Národní divadlo

Překlady

Provádíme odborné překlady, soudně ověřené i běžné, veškerých typů dokumentů.

Specializujeme se především na tyto druhy textů:


  Právo:
 • Smlouvy
 • Stanovy
 • Platební rozkazy
 • Předvolání
 • Nejrůznější listiny (rozvodové listiny, oddací listy, rodné listy, diplomy)
 • Zápisy z valných hromad
 • Dokumentace k výběrovým řízením
  Obchodní sféra:
 • Marketing
 • Firemní prezentace
 • Finanční zprávy
 • Zprávy z valných hromad
 • Ceníky
 • Korespondence
 • Nabídkové řízení
 • Rozvahy  Žurnalistika:
 • Tisková prohlášení
 • Články a úvodníky
 • Resumé
 • Zpravodaje
 • Knihy  Technika:
 • Návody k použití a údržbě
 • Technické specifikace
 • Lékařské přístroje
  Cestovní ruch:
 • Turistické průvodce
 • Hotelové katalogy
 • Letáky
 • Brožury
  Věda a medicína:
 • Vědecké články   
 • Klinické zprávy
 • Medicína
 • Farmakologie
 • Další vědecké obory
  A navíc:
 • Internetové stránky, uživatelské návody   
 • Překlady a titulkování filmů

U rozsáhlejších projektů nebo projektů, které vyžadují překlad z výchozího jazyka do více evropských jazyků, je automatickým předpokladem spolupráce se zkušenými kolegy – rodilými mluvčími. Celý projekt pak ve všech fázích překladu osobně koordinuje majitelka studia tak, aby byl zaručen profesionální servis v požadovaných termínech.


Další lingvistické služby

 • Korektury textů
 • Jazykové poradenství pro firmy, podniky i soukromé osoby
 • Přepis textů audio a video nahrávek
 • Voiceover
 • Tlumočení po telefonu
 • Ověřování překladů
 • Textové úpravy