Běžné konsekutivní tlumočení

Běžné konsekutivní tlumočení se používá v přítomnosti malých skupin u příležitosti obchodních setkání, pracovních obědů, návštěv průmyslových závodů zahraničními delegacemi, veletrhů, obchodních jednání, telekonferencí či videokonferencí atd.
Tlumočník si pamatuje obsah sdělení, který pak shrne v cílovém jazyce. Délka pracovního dne tlumočníka je 7 hodin.
Pro jazykové služby poskytované kratší dobu je používána hodinová sazba, minimálně se však účtují tři hodiny.