Konsekutivní tlumočení

Simultánní nebo konferenční tlumočení je zadáváno profesionálním tlumočníkům s odpovídajícím vzděláním a ověřenými zkušenostmi.
Při simultánním tlumočení naslouchá tlumočník mluvenému projevu v akusticky izolované kabině za pomoci sluchátek a simultánně tlumočí do cílového jazyka prostřednictvím mikrofonu souběžně s řečníkem.
Používá se při kongresech, konferencích, seminářích atd. za přítomnosti široké veřejnosti a více řečníků různých jazyků. Tato služba vyžaduje maximální přípravu a soustředění. V kabině musí být proto přítomni alespoň 2 tlumočníci, kteří se střídají. Délka pracovního je 7 hodin a uplatňuje se denní sazba.
Aby simultánní tlumočení probíhalo v nejlepších možných podmínkách, je klient s přiměřeným předstihem před konáním akce požádán o poskytnutí veškerých užitečných materiálů, aby se tlumočník mohl odpovídajícím způsobem připravit na konkrétní téma akce.